Chytré větrání v bytovém domě

Chytré větrání v bytovém domě

– Min 50 % onemocnění souvisí se zhoršenou  kvalitou vnitřního prostředí staveb,  vč. bytů.
Příčina zhoršené kvality vnitřního ovzduší?

NEDOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ

– z vnitřního prostředí se nepodaří odvést vše, co zde vzniká především činností člověka  a je označováno za ŠKODLIVINY !

Nejčastější znečištění vnitřního prostředí :
– vlhkost(vodní pára)
– oxid uhličitý CO2
– VOC těkavé organické látky (stavební materiály, vybavení, čistící prostředky, elektronika, osvěžovače atd.) formaldehyd (dráždivý plyn) chloroform, benzen …

Účinek některých látek není znám avšak některé látky mohou být alergizující, toxické, karcinogenní …
Nabízíme chytré řešení, kterým zajistíte pohodu a hygienu bydlení ve vašem bytovém domě!
Napište nám a my se postaráme o chytré větrání ve vašem domě!

Reference