Dřevostavby

Dřevostavby

DREVOSTAVBY

Dřevostavby šetří energii a snižují množství oxidu uhličitého v atmosféře. Dřevo použité při zpracování odebralo během svého růstu z atmosféry více CO2, než kolik se ho uvolní při stavbě domu. Také výroba materiálů na bázi dřeva je výrazně méně náročná na energie než výroba konvenčních stavebních materiálů. Díky svým vlastnostem zlepšují dřevostavby tepelněizolační vlastnosti stavby a snižují tak nároky na primární energie pro vytápění. Podle výzkumu Univerzity Stuttgart je ekologická bilance dřevostaveb příkladná: zatímco potenciál globálního oteplování stěny montovaného domu na bázi dřeva činí 410 kg CO2 ekvivalentních, stejný parametr zděného domu činí 1080 kg CO2 ekvivalentních.
Ozvěte se nám a stavte s námi šetrně k životnímu prostředí !

Naším hlavním partnerem pro stavbu a projekci rodinných domů je:

Reference