Horizontální záchytný systém

Horizontální záchytný systém

Bezpečnostních prvků na ploché střechy je celá řada. Na každé střeše se nachází několik rizikových zón, ve kterých se nesmí pohybovat nezajištěné osoby. Většinou jde o okraje střechy, světlíky a prostupy.

Záchytný systém eliminuje riziko pádu a zajišťuje osoby, které se na střeše pohybují. Pro správný návrh bezpečnostních prvků na ploché střeše je vzít v úvahu předpokládaný provoz a způsob údržby střechy a zařízení a také to, že u neveřejných budov tuto údržbu, popřípadě čištění, provádějí většinou nedostatečně vyškolené osoby zajišťující správu nemovitostí. Z hlediska bezpečnosti na plochých střechách je zásadní ochrana osob proti pádu z výšky u volných okrajů střechy.

Proto rozšířila společnost PRO URBAN, s.r.o. svou nabídku služeb o bezpečnostní systémy pro ploché střechy konkrétně o horizontální záchytné systémy Grün od německého výrobce, značky EJOT.

Reference