Instalace zdroje tepla a TUV pro bytový dům Zahradní 2476-2480, Louny