Rekonstrukce střechy a střeš. ventilátorů, Praha

DETAIL PROJEKTU

Rok realizace 2016

Plocha  1.955 m2. Rekonstrukce dvouplášťové ploché střechy spočívala ve vybourání stávajícího souvrství střešního pláště až na stropní betonovou desku na kterou byla natavena nová parozábrana z asfaltových modifikovaných pásů. Střecha byla zateplena pomocí spádových klínů EPS a rovných desek EPS v celkové tl. 220 mm. Hlavní izolaci střechy tvoří nové souvrství modifikovaných asfaltových pasů. Součástí rekonstrukce střechy bylo osazení aktivních střešních ventilátorů od firmy Elektrodesign s.r.o..

DALŠÍ PROJEKTY

  • Instalace tepelných čerpadel, Louny

    Revitalizace- Revitalizace / Balkony a terasy- Revitalizace / Fasády- Revitalizace / Ploché střechy- Revitalizace / Šikmé střechy- Technologie- Technologie / Nucené větrání- Technologie / Tepelná čerpadla-

  • Instalace tepelných čerpadel, Praha

    Revitalizace- Revitalizace / Balkony a terasy- Revitalizace / Fasády- Revitalizace / Ploché střechy- Revitalizace / Šikmé střechy- Technologie- Technologie / Nucené větrání- Technologie / Tepelná čerpadla-

  • Instalace tepelných čerpadel, Děčín

    Revitalizace- Revitalizace / Balkony a terasy- Revitalizace / Fasády- Revitalizace / Ploché střechy- Revitalizace / Šikmé střechy- Technologie- Technologie / Nucené větrání- Technologie / Tepelná čerpadla-