Rekonstrukce střeš. pláště, Praha

DETAIL PROJEKTU

Rok realizace 2016

Rekonstrukce střešního pláště se zateplením Pertoldova Praha. Plocha: 3.000 m2. Rekonstrukce spočívala v demontáži dvoupláštové střechy , která je tvořena dřevěným záklopem a bitumenovou hydroizolační vrstvou. Ihned po vybourání byla celá plocha střechy ošetřena proti zatečení asfaltovou hydroizolací, která bude plnit v budoucí skladbě funkci parozábrany celého systému. Na tuto vrstvu byla použita tepelná izolace EPS 150 S se spádovými klíny se sklonem 3%. Jako hydroizolace byla použita m PVC folie Protan SE tl. 1,6mm. Tato folie byla podtlakově kotvena k podkladu pomocí Vakuových ventilů. Zateplení atikového panelu (ETICS) bylo minerální vatou tl.140 mm včetně zateplení špalet oken a stropů balkonů v posledním podlaží, aby nedocházelo k tepelným mostům. V rámci rekonstrukce střechy proběhla výměna starých el. ventilátorů za nové střešní ventilátory od firmy Elektrodesign Plzeň.

DALŠÍ PROJEKTY

  • Instalace tepelných čerpadel, Louny

    Revitalizace- Revitalizace / Balkony a terasy- Revitalizace / Fasády- Revitalizace / Ploché střechy- Revitalizace / Šikmé střechy- Technologie- Technologie / Nucené větrání- Technologie / Tepelná čerpadla-

  • Instalace tepelných čerpadel, Praha

    Revitalizace- Revitalizace / Balkony a terasy- Revitalizace / Fasády- Revitalizace / Ploché střechy- Revitalizace / Šikmé střechy- Technologie- Technologie / Nucené větrání- Technologie / Tepelná čerpadla-

  • Instalace tepelných čerpadel, Děčín

    Revitalizace- Revitalizace / Balkony a terasy- Revitalizace / Fasády- Revitalizace / Ploché střechy- Revitalizace / Šikmé střechy- Technologie- Technologie / Nucené větrání- Technologie / Tepelná čerpadla-