Sanace štítu byt. domu Praha, Kamýk

28
Úno

Sanace štítu byt. domu Praha, Kamýk

Rok realizace 2017 „Sanace štítu bytového domu Praha - Kamýk“. Plocha 600 m2. Demontáž stávajícího zateplení štítové stěny bytového domu včetně odstranění původních pojiv, lepidel, kotvících prvků a oplechování. Kompletní vyrovnání povrchu. Po demontáži zateplení probíhá technologická přestávka z důvodu vysychání vlhkosti, která se nacházela v izolantu a dále mezi izolantem a panelem domu. Po vyschnutí povrchu bude provedeno nové zateplení štítové stěny pomocí desek z minerálních vláken. Celý systém navržen v difuzně…

Read more →
28
Úno

Rekonstrukce objektu DIPRA, Louny

Rok realizace 2015 Rekonstrukce průmyslového objektu DIPRA Louny. Plocha – 1.700 m2 Rekonstrukce fasády spočívala v omytí povrchu, vyspravení vzdutých míst, oškrábání nesoudržných vrstev. Dále byla nanesena vyrovnávací stěrka a probarvená omítka v odstínu dle přání investora. Soklová část budovy pod úrovní terénu byla dodatečně doteplena pomocí izolantu XPS tl. 100 mm, aby se zabránilo promrzání konstrukce v tomto bodě.  

Read more →
22
Úno

Zateplení a fasáda domu, Praha

Rok realizace 2017 Zateplení obvodového pláště budovy pomocí izolantu z minerálních vláken o celkové tl. 160 mm ETICS systém WEBER PAS AQUABALANCE. Součástí díla je i zhotovení kompletní skladby teras včetně zateplení s mokrými procesy systém WEBER.

Read more →