Rekonstrukce střechy a střeš. ventilátorů, Praha

02
Dub

Rekonstrukce střechy a střeš. ventilátorů, Praha

Rok realizace 2016 Plocha  1.955 m2. Rekonstrukce dvouplášťové ploché střechy spočívala ve vybourání stávajícího souvrství střešního pláště až na stropní betonovou desku na kterou byla natavena nová parozábrana z asfaltových modifikovaných pásů. Střecha byla zateplena pomocí spádových klínů EPS a rovných desek EPS v celkové tl. 220 mm. Hlavní izolaci střechy tvoří nové souvrství modifikovaných asfaltových pasů. Součástí rekonstrukce střechy bylo osazení aktivních střešních ventilátorů od firmy Elektrodesign s.r.o..

Read more →
02
Dub

Rekonstrukce střešního pláště vč. ventilátorů

Rok realizace 2013 Plocha  550 m2. Rekonstrukce střešního pláště se zateplením hlavní plochy střechy pomocí EPS 100 S tl. 200 mm a mPVC krytinou, která je mechanicky kotvena k podkladu. V rámci rekonstrukce střechy byly osazeny elektrické střešní ventilátory  od firmy Elektrodesign s.r.o. které slouží k odvětrání BJ a zajištují lepší hygienické podmínky bydlení v zatepleném bytovém domě.

Read more →