Instalace tepelných čerpadel, Louny

02
Dub

Instalace tepelných čerpadel, Louny

Rok realizace 2016 – 2017 Instalace technologie tepelných čerpadel do zatepleného bytového domu v Lounech – Františka Chlouby 2192-3. Typ čerpadla vzduch/voda. 4 jednotky Stiebel Eltron WPL 33. Tento dům s námi uspoří 55 % nákladů na vytápění a ohřev TUV. Záruka na provedené dílo 8 let. Návratnost celé investice za 5 až 6 let.

Read more →
02
Dub

Instalace tepelných čerpadel, Praha

Rok realizace 2016 – 2017 Instalace technologie tepelných čerpadel do 9 bytových domů v Praze – Dvořišťská 959-967. Počet 99 bytů. Typ čerpadla vzduch/voda. 9 jednotek Stiebel Eltron WPL 33 E. Tyto domy s námi uspoří 70 % nákladů na vytápění a ohřev TUV. Záruka na provedené dílo 8 let. Návratnost celé investice za 3 roky.

Read more →
02
Dub

Instalace tepelných čerpadel, Děčín

Rok realizace 2015 Instalace technologie tepelných čerpadel do bytového nezatepleného domu v Děčíně – Teplická 57/22. Typ čerpadla vzduch/voda. 3 jednotky Stiebel Eltron WPL 23E. Tento dům s námi uspoří 78% nákladů na vytápění a ohřev TUV. Záruka na provedené dílo 8 let. Návratnost celé investice za 4 roky.

Read more →
02
Dub

Rekonstrukce střechy a střeš. ventilátorů, Praha

Rok realizace 2016 Plocha  1.955 m2. Rekonstrukce dvouplášťové ploché střechy spočívala ve vybourání stávajícího souvrství střešního pláště až na stropní betonovou desku na kterou byla natavena nová parozábrana z asfaltových modifikovaných pásů. Střecha byla zateplena pomocí spádových klínů EPS a rovných desek EPS v celkové tl. 220 mm. Hlavní izolaci střechy tvoří nové souvrství modifikovaných asfaltových pasů. Součástí rekonstrukce střechy bylo osazení aktivních střešních ventilátorů od firmy Elektrodesign s.r.o..

Read more →
02
Dub

Rekonstrukce střešního pláště vč. ventilátorů

Rok realizace 2013 Plocha  550 m2. Rekonstrukce střešního pláště se zateplením hlavní plochy střechy pomocí EPS 100 S tl. 200 mm a mPVC krytinou, která je mechanicky kotvena k podkladu. V rámci rekonstrukce střechy byly osazeny elektrické střešní ventilátory  od firmy Elektrodesign s.r.o. které slouží k odvětrání BJ a zajištují lepší hygienické podmínky bydlení v zatepleném bytovém domě.

Read more →